Nærsynthet og laserkorreksjon

Nærsynthet og laserkorreksjon

35% av alle unge voksne er nærsynte. Mellom 20 og 30 års alder skjer det ofte en lett forverring av nærsyntheten som så stabiliseres mot slutten av 20 års alderen. Denne forverringen er ganske forutsigbar og kan tas høyde for i en laserbehandling.

Nærsynthet er et økende problem i vesten. Genetikk og måten vi bruker øynene på nå, med mer nærarbeid i ung alder enn tidligere, synes å være en viktig årsak til denne endringen.

I skolealderen mellom 11 og 13 år øker forekomsten av nærsynthet mest og i aldersgruppen 17-25 års alder øker på ny gruppen av nærsynte. Mot slutten av 20 års alderen stabiliserer nærsyntheten seg for de aller fleste. Flere barn blir nærsynte i dag enn for 50 år siden. Da var prosenten av nærsynte unge voksne ca 10%, nå er den 35% og økende.

Det finnes ingen god metode for å stoppe utvikling av nærsynthet, annet enn å behandle selve nærsyntheten med briller, kontaktlinser eller laserkorreksjon av synsfeilen. Årsakene til nærsynthet er multifaktorielle og kan i praksis ikke forebygges effektivt.

Behandling av nærsynthet
I mange år har brillekorreksjon vært den eneste muligheten for å korrigere nærsynthet. På 80 tallet ble kontaktlinser mer og mer standard behandling for unge nærsynte. Det er rimelig å anta at kontaktlinsens popularitet henger sammen med behov for ikke å la synsfeilen synes for andre ved at man bruker briller og at briller kan være i veien for forskjellige aktiviteter som ballspill etc.

Kontaktlinser fungerer ofte bra hos unge voksne forutsatt at man er nøye med hygiene og følger et oppfølgingsregime hos optiker. Dette betyr en betydelig egeninnsats fra kontaktlinsebruker og en livslang utgiftspost for kontaktlinser, linsevæsker og oppfølging. Forekomsten av hornhinnebetennelse (keratitt) og øyekatharr (konjunctivitt) er betydelig høyere i gruppen av kontaktlinsebrukere enn de uten kontaktlinser og mange kontaktlinsebrukere får behov for øyelegebehandling innimellom grunnet dette, selv om man er nøye med hygiene. Noen får permanente arr på hornhinnen som følge av kontaktlinserelatert hornhinnebetennelse.

I de siste årene har laserkorreksjon av nærsynthet for unge voksne blitt mer og mer populært i den vestlige verden, men i Norge er antallet nærsynte som behandles med laser likevel ikke høyere enn ca 3%, hvilket er et paradoks i et velstående land som Norge. I enkelte studier fra øvrige land i Europa er denne andelen betydelig høyere.

Sikkerheten og forutsigbarheten på disse prosedyrene har blitt meget bra forutsatt at klinikken som tilbyr behandlingene har oppdatert utstyr og kunnskap. I mitt materiale med Femtosecond LASIK behandlinger ( Ziemer Femtosecond Lasermaskin og Carl Zeiss MEL 90 Eximer laser) er sikkerheten (safety) på nærsynthetskorreksjoner 100% og nøyaktighet (accuracy) 100%.

Safety og accuracy er standardiserte statistikkverdier som måles og følges på alle pasienter vi opererer.

Moderne Femtosecond LASIK behandling gir sikker, nøyaktig og varig effekt og om man tar hensyn til alder ved forundersøkelsen og planleggingen av prosedyren, så kan man i de aller fleste tilfeller unngå at nærsynthet kommer tilbake senere i livet. Om så likevel skulle skje, er det en forholdsvis enkel prosedyre å etterjustere dette. I mitt materiale har jeg svært få nærsynthetskorrigerte som har fått mer nærsynthet senere. Det kan virke som at dette var et mer vanlig fenomen etter nærsynthetsbehandling med første generasjons lasermaskiner som kom på markedet på 90 tallet. Disse er ikke lenger i bruk hos oss. Vårt lasereutstyr er fra 2014 og benytter seg av teknologi som gir meget høy treffsikkerhet og forhindrer tilbakekomst av nærsynthet (regresjon).

Med moderne Femtosecond LASIK behandling av nærsynthet er forekomsten av permanent synsreduserende skade meget lav, i mitt materiale med Femtosecond LASIK behandlinger ( mer enn 30.000) forekommer ikke alvorlige øyeskader. Man kan således fra et øyelegeperspektiv trygt anbefale Femtosecond LASIK behandling fremfor kontaktlinser ettersom forekomsten av øyeskader er betydelig lavere med Femtosecond LASIK enn med kontaktlinser (forhold 1/10 i store internasjonale studier).

En nærsynthetsbehandling med Femtosecond LASIK hos oss tar i underkant av 1 minutt per øye, man får hjelp til å holde øyet åpent og man blir godt bedøvd og godt ivaretatt både før, under og etter behandlingen. Man blir liggende på hvilerom i ca 3 timer etter behandlingen. Synet er vanligvis meget bra ved hjemreise samme dag og man kan gå på jobb, kjøre bil etc. dagen etter behandlingen.

De aller fleste nærsynte kan behandles med Femtosecond LASIK. Utgiftene til laserbehandlingen er en engangsutgift på 45.900,- inklusive forundersøkelse, behandling, medisiner, etterkontroller og eventuell etterjustering om det skulle bli behov for det.

Femtosecond LASIK behandling er et tryggere og på sikt billigere alternativ for synskorrigering av nærsynthet enn kontaktlinser. Man korrigerer eventuell hornhinneskjevhet i samme prosedyre.
Behandlingen er varig, sikker, hurtig, smertefri og man er tilbake i sine vanlige aktiviteter dagen etter behandlingen.

Vi har ledig kapasitet før sommerferien.

Kategorier

LANG ERFARING

Dr. Petter Montagu-Pettersen er lege og spesialist i øyesykdommer. Han har lang erfaring med synskirurgi og øyekorreksjon med laserbehandlinger fra både inn- og utland. Med seg har han Anne Paust-Andersen som er offentlig godkjent sykepleier og har assistert øyelege i mange år.

BESTILL TIME

Trykk på knappen for å bestille time.

Har du spørsmål om våre behandlinger, referanser, metoder eller utstyr, ikke nøl med å ta kontakt.

Pin It on Pinterest

Share This
Call Now Button