Hvordan virker en øyelaserbehandling?

\Hvordan virker en øyelaserbehandling?

Mange velger i dag å erstatte sine briller eller kontaktlinser med en laseroperasjon, men hvordan virker laseren på synet?

Øyets brytende medier.
Øyet har to optisk brytende medier. Den ytterste gjennomsiktige hinnen som lyset skal gjennom kalles hornhinnen og er som en glasskuppel over iris og pupille. Her skjer størsteparten av lysbrytingen i øyet og det er i dette vevet laseren endrer litt på fasongen. Det neste brytende mediet lyset skal gjennom er øyets interne linse som ligger like bak pupillen. Denne linsen er bøyelig frem til slutten av 40 års alder og sørger for å finjustere lysbrytingen mellom avstand og nærsyn. En prosess som kalles akkomodasjon.

Hornhinnen og optikk.
Hornhinnen som er vevet laseren skal justere formen på, har et tynt lag med gjennomsiktige hudceller ytterst som beskytter hornhinnevevet mot tårefilmen og ytre påvirkninger. Disse dekkcellene regenererer seg stadig og vi må gjøre korreksjonen under dekkcellelaget, epitelet, i selve hornhinnevevet ved å fjerne litt vev. Fjerner laseren vev i periferien til hornhinnen, så blir hornhinnen mer krum og bryter lyset kraftigere. Dette korrigerer langsynthet, hyperopi. Fjerner laseren vev fra midten av hornhinnen, så blir hornhinnen litt flatere og lyset brytes mindre gjennom hornhinnen. Slik korrigeres nærsynthet, myopi. Om hornhinnen har uregelmessig brytning med forskjellig krumning vinkelrett på hverandre, så jevner laseren denne forskjellen ut. Slik korrigeres hornhinneskjevhet, astigmatisme. Før laseren skal korrigere hornhinnens brytning må vi vite nøyaktig hvor stor korreksjonen skal være, hvordan hornhinnens fasong er per i dag og hvordan den burde se ut for at brytningen i akkurat dette øyet skal bli perfekt. Denne informasjonen får vi på forundersøkelsen ved å gjøre en synsprøve og målinger med flere forskjellige apparater.

Alderssyn
Når man passerer 50 års alderen, så er øyets interne linse blitt stiv og klarer ikke lenger å korrigere lysbrytningen fra avstand til nært. Vi kan ikke få den interne linsens opprinnelige elastisitet tilbake, ei heller bytte denne linsen med en ny bevegelig linse, for ingen nåværende eksisterende gjennomsiktige kunstoffer er i stand til å tåle særling mye bevegelse før de mister sin gjennomsiktighet. Vi kan likevel avhjelpe situasjonen meget bra ved å korrigere det dominante øyet til 0,0. Det vil si at synet på dette øyet er helt skarpt på avstand. Det andre øyet korrigerer vi til -1,5. Dette øyet vi se klart på nært hold, men ikke skarpt på avstand. Det dominante og det ikke dominante øyet vil da få overlappende dybdeskarphetsintervaller og man opplever et trinnløst godt syn fra nært hold til avstand, selv om man er over 50 år. Denne metoden kaller vi Presbyond Laser Blended Vision og er blitt en meget populær metode å korrigere alderssynsfornadringene som alle får fra rundt 50 årsalderen.

Presisjon og eye tracking
For at laseren skal kunne justere hornhinnekrumningen presist, så må laseren ha riktig navigasjonsverktøy. Før behandlingen tar sted så kartlegges øyet nøye med spesialutstyr. I tillegg til selve brillestyrken, så blir det tatt tredimensjonale og meget detaljerte bilder av hornhinneoverflaten som så laseren bruker som kart til å orientere seg. Øyelokkene på øyet som skal operertes holdes oppe av en øyelokksholder, øyelokkspeculum, og øyet er godt bedøvd med øyedråper inneholdende et stoff som heter Alcain som gjør at man ikke kan kjenne noe av behandlingen. Laseren filmer øyet med tre høyhastighetskamera og laserens applikator følger øyebevegelsene ved hjelp av disse kameraene. Dette systemet kalles eye-tracking. Man kan således ikke gjøre noe galt under behandlingen. Laseren følger med øyet og.

Femtosecond Laser
For å kommen under selve dekkcellelaget til hornhinnen på en trygg måte, bruker vi først en laser som kalles FemtoSecondLaser. Denne laseren har en liten applikator som settes helt ned på øyet. Hudcellelages skilles med denne laseren helt forsiktig fra den underliggende hornhinnen og legges forsiktig til siden mens hovedlaseren, excimerlaseren, korrigerer synsfeilen. Når hovedlaseren er ferdig med korreksjonen, så legges hudcellelager ubeskadiget på plass og allerede etter omtrent 3 timer ligger dekkcellelaget igjen godt festet på hornhinnen. Slik får vi restitusjonstiden ned til noen få timer. Allerede samme dag som behandlingen finner sted, så blir synet bra. Neste dag kan man kjøre bil og gå på jobb. Selve laserbehandlingen tar bare om lag ett minutt per øye og er smertefri. Etter behandlingen blir man værende på klinikken i en behagelig liggestol i 3 timer og slapper av.

Varighet og garanti. Din sikkerhet.
Endringene man har gjort i øyets anatomi vil aldri gå tilbake igjen og behandlingen har livslang effekt. Øvrige endringer i øyelinsen, vil kunne endre et perfekt resultat noe for noen få etter en del år. I så fall kan dette etterjusteres  for en egenandel på 6.900 for ett øye og 7.900 for begge øyne. 

Kategorier

LANG ERFARING

Dr. Petter Montagu-Pettersen er lege og spesialist i øyesykdommer. Han har lang erfaring med synskirurgi og øyekorreksjon med laserbehandlinger fra både inn- og utland. Med seg har han Anne Paust-Andersen som er offentlig godkjent sykepleier og har assistert øyelege i mange år.

BESTILL TIME

Trykk på knappen for å bestille time.

Har du spørsmål om våre behandlinger, referanser, metoder eller utstyr, ikke nøl med å ta kontakt.

Pin It on Pinterest

Share This
Call Now Button