Petter is sitting next to the laser in the operating room smiling at the camera.

Laseroperasjon på øynene: Alt du må vite om bivirkninger

Vurderer du en laseroperasjon for å se bedre? Start med å lese om tiden etter behandlingen.

– Mange er nervøse før en øyeoperasjon, og det tar vi på alvor, sier Petter Montagu-Pettersen, øyelege i PMP Eyecare.

I denne artikkelen adresserer vi vanlige spørsmål om bivirkninger under og etter en øyelaserbehandling.

– Vi møter pasienter hver eneste dag, og ser hvor lettet de blir over å fungere uten briller og linser i hverdagen. Ofte får vi også tilbakemelding om at prosessen har vært ukomplisert og smertefri når de kommer på kontroll. 

Er du nysgjerrig på prosessen? Her kan du lese om hva som skjer før, under og etter operasjonen.

Kan jeg få alvorlige skader av en øyelaseroperasjon?

Forekomsten av alvorlige øyeskader er nærmest ikke eksisterende med dagens metoder og maskinpark. Hos PMP Eyecare bruker vi topp moderne lasere med rask og nøyaktig sensor som gjør at laseren følger alle bevegelser på øyet. Dersom det oppstår brå bevegelser og øyet havner utenfor sonen hvor laseren kan følge øyet, stopper laseren. Da tar vi en liten pause og gjør oss ferdige når vi har justert stillingen. Det er imidlertid svært sjeldent at behandlingen blir avbrutt.

Innebærer en øyelaseroperasjon risiko for feilkorrigering?

Selv om det skjer i svært få tilfeller, opplever noen at ett eller begge øyne kan bli over- eller underkorrigert. En slik reststyrke vil aldri være stor, men kan likevel føre til et noe uklart syn. Slike avvik oppdages på etterkontroll fire til seks uker etter behandling, og justeres kostnadsfritt noen uker senere.

Er virkningen av øyelaser permanent?

Behandlingen varer i prinsippet livet ut.

Likevel er det viktig å merke seg at vi har to hovedfaser i synsutviklingen vår. Fra 20 til 45 års alder er synet som regel stabilt. Den samme styrken fungerer på alle avstander, og mange har ikke behov for briller. Dersom en bruker briller for å se klart på avstand, så ser en like godt på nært hold med samme brille. Har en imidlertid skarpt syn på avstand uten behov for briller, så er synet godt også på nært hold.

Nærsynthet og langsynthet er alltid relatert til brillestyrken en trenger for å se godt på avstand. Er det behov for en plussbrille for å se godt på avstand, er det snakk om langsynthet. Er det behov for en minusbrille, snakker vi om nærsynthet.

Den ekstra plusskorreksjonen en trenger for å se godt på nært hold kommer med alderssynet. Dette blir merkbart fra slutten av førtiårene til begynnelsen av femtiårene. De aller fleste får behov for lesebriller eller progressive briller. Deretter stabiliserer synet seg igjen og forblir nokså uendret mer eller mindre livet ut.

Når vi behandler pasienter mellom 20 og 40 år for nærsynthet, hornhinneskjevhet eller overlangsynthet, blir begge øyne nullstilte, slik at avstandssynet blir skarpt på begge øyne. Nullstilte øyne er øyne som hverken er langsynte, nærsynte eller har hornhinneskjevhet. Da vil en klare seg uten briller frem til de naturlige aldersendringene kommer rundt fylte 50. Avstandssynet vil forbli godt, og det er kun synet på nært hold som svekkes og skaper et behov for lesebriller.

Har du operert øynene før du får alderssyn kan vi enkelt konvertere behandlingen vi tidligere har gjort til en alderssynskorreksjon om det er ønskelig. Da vil du i så fall kun betale for kostnadsdifferansen mellom de to behandlingene, og synet blir utmerket på alle avstander – mest sannsynlig livet ut.

Når vi behandler pasienter som er eldre enn 50 år, forventer vi i svært liten grad endringer i synet. Dersom det likevel skulle skje, tilbyr vi en oppgradering av behandlingen for et lite honorar. Det er med andre ord ikke noe «feil» tidspunkt i livet å bli operert på.

Alderssynsendringer skyldes at linsen inne i øyet som sørger for nøytrale, normale øyne, kan veksle mellom å se fra fjernt til nært, og omvendt, stivner. Dette skjer med alle mennesker og er i seg selv ikke relatert til laserbehandlingen. For å sikre at synet ditt holder seg bra så lenge som mulig legger PMP Eyecare en langsiktig plan for synet ditt – uansett alder.

Les mer om ulike typer laserbehandlinger for øynene her.

Gjør en øyelaserbehandling vondt?

Behandlingen er smertefri fordi du får lokalbedøvelse i form av øyedråper og annen nødvendig medisinering i forkant. Du vil også bli tildelt en behagelig lenestol hvor du kan slappe av de første tre timene etter behandlingen. Ved å slappe av på stillerommet med øynene lukket reduseres tilhelingstiden, tørrhet og ubehag etter operasjonen betydelig.

Du vil også få øyedråper til å bruke etter operasjonen. Du kan oppleve følelsen av å være litt tørr i øynene eller å bli litt lyssky, men allerede dagen etter behandlingen vil dette bedres og følelsen forsvinner helt i løpet av fire til åtte uker. Dette vil svært sjeldent være til hinder for deg i hverdagen. Langvarig tørrhet og en følelse av rusk på øyet er ikke vanlig etter laserbehandlinger med dagens teknologi. Laserbehandlingen påvirker ikke tåreproduksjonen.

Ser en uklart etter operasjonen?

De første fire til åtte ukene opplever de fleste at synet er litt uklart avstand om man har fått gjennomført en alderssynskorreksjon. Dette er forbigående og vil etter hvert forsvinne helt. Bilkjøring vil sjeldent være et problem.

Dersom du blir behandlet med FS LASIK med to øyne som nullstilles, altså at begge øyne får optimalt syn på avstand, slik vi behandler våre yngre pasienter mellom 18 og 45 år, vil synet være skarpt og fint på alle avstander ganske umiddelbart etter behandlingen. Morgenen etter behandlingen er som regel synet som det skal være.

Innebærer øyelaseroperasjon risiko for infeksjon?

Enhver synskorrigerende behandling kan føre til forbigående tørrhet i øyene og innebærer en noe økt risiko for infeksjon den første uken etter behandlingen. For å unngå infeksjon er alt utsyr vi bruker sterilt og alle våre pasienter får med seg antibiotikadråper og kunstige tårevæskedråper hjem. Disse skal brukes den første uken etter behandling. I praksis ser vi aldri infeksjoner relatert til våre behandlinger hvis dråpene brukes som anvist og vanlig hygiene ivaretas i dagene etter behandlingen. Hva du må være spesielt oppmerksom på etter operasjonen vil du få god informasjon om før du opereres.  

Som en ekstra sikkerhet får du hvile på klinikken i tre timer etter operasjonen. Her får du sitte i en lenestol på et lukket stillerom. Hviletiden reduserer forekomsten av tørre øyne, og er til for at du skal føle deg trygg på at vi bistår hvis det er noe. Skulle du føle noe ubehag hjelper vi deg med litt bedøvelsesdråper og smertestillende. Ved avreise fra klinikken er øyene i stor grad helet og synet godt.

Har du flere spørsmål om laserbehandling av øynene?

Kontakt oss.

Kategorier

LANG ERFARING

Dr. Petter Montagu-Pettersen er lege og spesialist i øyesykdommer. Han har lang erfaring med synskirurgi og øyekorreksjon med laserbehandlinger fra både inn- og utland. Med seg har han Anne Paust-Andersen som er offentlig godkjent sykepleier og har assistert øyelege i mange år.

BESTILL TIME

Trykk på knappen for å bestille time.

Har du spørsmål om våre behandlinger, referanser, metoder eller utstyr, ikke nøl med å ta kontakt.

Pin It on Pinterest

Share This
Call Now Button