Firmainformasjon

Dette imprint ble sist oppdatert den 25/02/2024.

Eieren av dette nettstedet er:

Pmp Eyecare Oslo AS AS
Munchs gate 7,
0165 Oslo


Norge
E-post: post@megabite.no
Telefonnr: 976 58 664
MVA ID: 929255569MVA

Juridisk(e) representant(er) for Pmp Eyecare Oslo AS AS:

Rachel Bernard Montagu-Pettersen

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på Brønnøysundregisteret med lisens- eller registreringsnummeret:

929255569

1.2 Navnet på vår tilsynsmyndighet er:

No

1.3 Vi viser tjenester eller produkter på nettstedet vårt som krever registrering hos følgende bransjeorganisasjon:

No

1.4 Yrket eller aktivitetene som vises på dette nettstedet krever et bestemt vitnemål, som angitt her:

, dette vitnemålet eller stillingstittelen ble tildelt i Norge.

Vi er villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.

2.1 Wir stellen journalistische und redaktionell aufbereitete Inhalte zur Verfügung.

Daher müssen wir den Namen und den Wohnort der Person nennen, die für den Inhalt dieser Website verantwortlich ist:

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV ist: Rachel Bernard Montagu-Pettersen aus Stavanger, Norway.

Pin It on Pinterest

Call Now Button